Abort.ee

Prindi


Portaal Abort.ee valmis Elukultuuri Instituudi esimese suurema avaliku projektina. Portaal lähtub elujaatavast väärtussüsteemist ning keskendudes ennekõike inimese lootelisele arengule selgitab selle taustal abordi füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset reaalsust. Portaali tegijate eesmärk on informeerida Eesti avalikkust inimese sünnieelse arengu ning abordi tegelikkusest.

Sellise informeerimise järele on väga suur vajadus, mida näitab ainuüksi asjaolu, et Eesti on üks suurema abortide suhtarvuga riike maailmas (vt 
statistika). Väga paljud inimesed langetavad otsuse teha abort, teadmata tegelikult, mis abort on ning mida see enesega kaasa toob.

Tõeline valikusituatsioon eeldab, et inimene teab, milles tema valikud reaalselt seisnevad
mis on nii lühemas kui pikemas perspektiivis valiku sisuks ja selle tagajärgedeks. Ehk teisisõnu: kui inimene ei tea, mida ta valib, siis ei saa sisulisest valikust rääkida. Nii viibki teadmatus inimese sünnieelse elu ja abordi reaalsuse kohta sageli sügavat kahetsust põhjustavate valikute tegemiseni.

Portaali Abort.ee ülesehituse juures on eriliselt peetud silmas, et see oleks sobilik nii isiklike valikute tegemiseks, informatsiooni leidmiseks, üldiste teadmiste täiendamiseks kui ka kasutamiseks perekonnaõpetuse õppevahendina koolides. Samuti on portaal mõeldud abivahendiks abordieelses nõustamises.

Sündimata inimeste tapmine ei ole lihtsalt üks häda paljudest, vaid kujutab meie aja kõige tõsisemat ühiskondlikku probleemi. Just nagu 18. sajandil oli seda orjapidamine, mis eiras samuti iga inimese loomuomast ja ühetaolist õigust elule ja inimväärikuse austamisele. Sündimata inimeste tapmine on see, mille järgi jäädakse meie aega mäletama.

Abort kui süütute inimeste tapmine ei ole ainult moraalne probleem. See on ka filosoofiline, õiguslik, demograafiline, majanduslik, kultuuriline, religioosne, rahvuslik, kaitsepoliitiline, meditsiiniline ning naiste õiguste alane probleem.

Portaali väljatöötajatena oleme teadlikud, et abort ei ole ühiskondlikult mugav teema. Samuti oleme teadlikud, et tihti kutsuvad veelgi suuremat ebamugavust ja väga raskeid tundeid esile abordiga seonduvad visuaalsed materjalid. Kuid need pildid ja videod panevad siskonna keerlema vaid seepärast, et abort kui süütu ja kaitsetu inimese julmal viisil tapmine on olemuslikult õudne nähtus. Õudsed ei ole mitte pildid ja videod, vaid abort ise.

Elukultuuri Instituudi eesmärk ei ole mingil juhul aborti teinud naistele näpuga näidata või neid süüdistada. Kõik inimesed on elus vigu teinud ja paljud on teinud väga suuri vigu. Ühest küljest peab elupooldav tegevus lähtuma eesmärgist hoida ära iga üksik abort ja sündimata inimeste tapmine ka üldiselt ühiskonnast välja juurida. Ent teisest küljest tuleb mõelda ka sellele, kuidas abistada neid, kes tahavad oma minevikuga rahu saavutada
nõustamist, tuge ja mõistmist vajavad tihti ka inimesed, kes kannatavad abordist põhjustatud hingepiinade all. Sageli aitavad just naised, kes on abordi valusa kogemuse osaliseks saanud, teistel sellest hingevalu põhjustavast otsusest hoiduda.

Kõik see aga ei tähendada, et me ei võiks avalikult abordist rääkida
vastupidi, olukord nõuab, et räägiksime sellest täiesti ausalt ja avatult, et ühiskond teadvustaks, millega abordi näol reaalselt tegu on. Demokraatlikus riigis saab inimelu kompromissitu austamise põhimõte jõuda seadustesse vaid laialdase ühiskondliku konsensuse kujunemise kaudu. Elukultuuri Instituut on veendunud, et tulenevalt asjaolust, et abordi reaalsus on sedavõrd õudne ja loomuvastane, hakkab selle ühiskondlik teadvustamine kaasa tooma muutusi rahva hinnangutes. Et see nii toimib, näitab paljude riikide praktika. Ent samas tuleb meeles pidada, et kuivõrd inimelu väärtus on hindamatu, on iga üksiku abordi ärahoidmine suur võit.

Portaal Abort.ee valmimist toetasid:

  • Hasartmängumaksu Nõukogu
  • Noored Konservatiivid
  • Anonüümseks jääda sooviv eraisikust annetaja