Annetused

Prindi


Elukultuuri Instituut on osa kodanikeühendusest Miikaeli Ühendus ning toimib üksnes põhinedes eraisikute initsiatiivil ja ressursidel. Elukultuuri Instituut teeb igapäevaselt pingutusi, et päästa sündimata inimesi ja nende vanemaid abordist. Seega saad Elukultuuri Instituudi tegevust toetades väga reaalselt aidata päästa inimelusid ning liikuda selle poole, et Eesti kujuneks riigiks, kus respekteeritakse ka kõige nõrgmate ühiskonnaliikmete elu ja väärikust. Oleme väga tänulikud igasuguse abi eest, muu seas järgmistele projektidele:


 • Kirjastamisprojektid

  Kirjastamine on Elukultuuri Instituudi üheks oluliseks tegevussuunaks. Kõikide kirjastamisprojektide eesmärgiks on tuua eestikeelse lugejani rohkem elukultuuri teemadele keskenduvat väärtkirjandust ning aidata seeläbi mõtestada inimelu- ja väärikuse olemust.


  Hetkel töötab Elukultuuri Instituut järgmiste raamatute väljaandmisega:


  Abielu: truu armastuse mĂĽsteerium

  Dietrich von Hildebrand, “Abielu: truu armastuse müsteerium”


  Fenomenoloogia rajaja Edmund Husserl pidas Dietrich von Hildebrandi geeniuseks ning oma silmapaistvaimaks õpilaseks. Paavst Pius XII pidas teda 20. sajandi kirikudoktoriks. Natsi-Saksamaa võimud nimetasid teda korduvalt eraisikust vaenlaseks number üks. Ainuüksi need faktid lubavad arvata, et Dietrich von Hildebrand oli erakordne inimene.

  Von Hildebrandi Die Ehe (ehk Marriage: The Mystery of Faithful Love) on hea näide selle erakordse filosoofi mõtteselgusest. Kõnealuse raamatu veergudel selgitab von Hildebrand meie kaasaegsele maailmale väga aktuaalselt arusaama abielust, mida täna ei peeta valdavalt enam võimalikukski. See on abielu kui ühendus, mille osapooli köidavad tervikuks sidemed, mis on palju tugevamad kui õigus ja emotsioonid; abielu, milles ühenduse osapooled võitlevad iseenese vastu teise osapoole nimel (just seetõttu on abielu individualismi ja naudinguid ülistavas ühiskonnas ebapopulaarseks muutunud). Abielu tähendab suurt pingutust, loobumisi, õndsust, sügavat isiklikku vaimset kasvamist ning ühtsust — isetut armastust. Abielu annab armastusele struktuuri, mille toel püsida ja kasvada. Abielu on tõelise pühaduse tee. Sellist nägemust abielust peavad paljud müütiliselt ihaldusväärseks, ent vähesed näevad seda reaalse kutsumusena, mida oleme pea kõik kutsutud elama.

  Valmistudes noorukieaks: juhtnöörid vanematele

  James Stenson, “Valmistudes noorukieaks: juhtnöörid vanematele”


  “Miks sa ei usalda mind?”; “Miks sa teed mulle ettekirjutusi, mida ma võin selga panna ja mida mitte?”; “Miks sa arvustad minu harjumusi?” Need on vaid mõned küsimustest, mis põhjustavad pingeid kodudes, kus kasvavad teismelised.


  “Valmistudes noorukieaks” püstitab julgelt kõige nõudlikumad teemad, millega teismeliste vanemad sageli silmitsi seisavad. Väike raamat sisaldab ka kokkuvõtvat küsimuste-vastuste osa, aitamaks lapsevanematel valmistuda probleemideks enne, kui need tõstatuvad ning juhtida armastava kindlusega laste kujunemist vastutustundlikeks noorteks täiskasvanuteks.


  Autor James Stenson tegeleb aktiivselt haridusprojektidega USAs, Suurbritannias, Iirimaal ja Austraalias.
 • Töö noorte emadega

  Käesolevast sĂĽgisest tegutseb Miikaeli Ăśhenduse juures noorte emade klass. Emadele suunatud õpe on ĂĽhelt poolt uue raja sissetöötamine Eesti haridussĂĽsteemis laiemalt, eesmärgiga toetada ja tunnustada neid noori, kes on keerulisele olukorrale vaatamata otsustanud oma lapse elu säilitada. Teisalt vajab töö noorte emadega — kes on sageli pärit väga keerulistest oludest — keskkonda, mis looks tervikliku tugisĂĽsteemi lapsevanemaks kasvamisel. Sageli on vajalikud nii noore ema jaoks kohandatud õpikeskkond kui ka eluase. Eraldi suurem projekt juba käivitunud õppetöö kõrval on Noorte Emade Keskuse loomine. Oleme tänulikud kõikvõimalike toetuste eest — abiks on töö vabatahtlikuna, lastetarbed, annetused.
 • Tegevustoetus Elukultuuri Instituudile

         

Tulumaksuvabad annetused saab kanda MTÜ Miikaeli Ühendus arvele SEB Eesti Ühispangas 10220032807012 (selgituseks märkida "Elukultuuri Instituut" ja soovi korral viide konkreetsele projektile).

Prindi