Kui tahad aidata

Prindi


„Kõik, mis on siin ilmas kurjuse jõudude võidule pääsemiseks vajalik, on piisava hulga heade inimeste tegevusetus.”
„Keegi ei tee suuremat viga kui see, kes otsustab teha mitte midagi, kuna tema võimuses oleks teha üksnes natuke.”
- Edmund Burke

Hari ennast ja veena ka teisi seda tegema


Elupooldava maailmavaate edukus sõltub suuresti sellest, kui haritud on inimesed, kes selle taga seisavad. Paljud inimesed on abordi vastu, ent vähesed on selle teema põhjalikult enese jaoks läbi mõelnud, ning veelgi vähesemad oskavad seda teistele veenvalt selgitada.


Selleks, et kasvatada usku oma põhimõtetesse ning enese võimesse nende eest seista, tuleb ennekõike parandada oma teadmisi. Seepärast tutvu põhjalikult portaali Abort.ee üha täieneva materjaliga ning jaga omandatud teadmisi sõprade, tuttavate ja perekonnaliikmetega, püüdes neidki veenda end selles küsimuses harima.


Tutvusta aborti kaaluvatele naistele ja tüdrukutele portaalis Abort.ee leiduvaid tunnistusi, kus abordi kasuks otsustanud või sellest loobunud inimesed räägivad oma kogemustest.


Levita elupooldavat sõnumit vastavat sümboolikat kandes


Olles end lootelise elu ja abordi reaalsuse osas harinud, saad elupooldavat sümboolikat kandes aidata teistel sel teemal vestlust alustada. Rinnamärk kujutab täpses suuruses 10-nädala vanuse sündimata lapse jalakesi ning on suurepäraseks ajendiks inimese lootelise arengu imede ning abordi teemal vestluste alustamiseks.


PĂĽĂĽa meedia vahendusel kaitsta elupooldavaid seisukohti


Tänases ühiskonnas on meedia tõenäoliselt kõige mõjukamaks avaliku arvamuse kujundajaks. Seega on väga oluline kasutada seda kanalit elupooldava seisukoha väljendamiseks. Seda võid teha nii originaalartiklite kirjutamise, meedias avaldatud seisukohtadele vastamise kui meediumi toimetajale kirjutamise teel.


Aita reklaamida portaali Abort.ee


Selleks, et elupooldavat sõnumit ühiskonnas levitada, vajab Elukultuuri Instituut oma hääle kuuldavaks tegemise kanaleid. Seetõttu oleme väga tänulikud igasuguse reklaamivõimaluse annetamise eest — nii Internetis, trükimeedias, raadios, linnaruumis kui mujal.


Kaalu võimalust paigalda oma kodulehele või blogisse portaali Abort.ee reklaambänner, et juhatada inimesi inimese sünnieelse elu ja abordi reaalsusega tutvuma. Sobiva suurusega bännerit küsi Elukultuuri Instituudilt kas helistades või saates e-kirja.


Toeta Elukultuuri Instituudi tegevust


Elukultuuri Instituut saab kõige kaitsetumate inimeste elude päästmise nimel tegutseda, kui leidub inimesi, kes soovivad seda tegevust rahaliselt toetada. Seejuures on kiire elutempoga inimeste jaoks rahalise toetuse andmine ehk parim viis, kuidas sündimata inimeste kaitsmisesse oma panus anda.


Toetades Elukultuuri Instituuti võid olla kindel, et iga kroon kasutatakse elukultuuri ehitamise läbi inimelude päästmiseks ning inimelu ja -väärikust austava ühiskonna kujundamiseks. Seejuures tuleb meeles pidada, et elupooldav tegevus on rahalises mõttes väga keeruline, sest erinevalt abordiärist, millega teenitakse iga-aastaselt üle maailma kümneid miljoneid dollareid ja eurosid, toetub elupooldav tegevus rahalises plaanis vaid heatahtlike inimeste annetustele.


Täpsemat infot annetamise kohta saad annetuste lehelt.


Kõik algab isiklikest eluvalikutest


Laiemas plaanis saab elukultuuri ehitamine toimuda üksnes läbi iga üksiku inimese isiklike otsuste ja pingutuste. Sellest tulenevalt:


  • Kujunda oma väärtushinnangud ja harjumused inimelu suhtes lugupidavalt, et vältida olukorda, kus võib tekkida kiusatus teha aborti. Anna endale aru, et seksuaalsuhetega kaasneb väga suur vastutus ja et seda laadi suhetesse astumine saab olla vastutustundlik ĂĽksnes juhul, kui nii mees kui naine arvestavad uue inimese loomise võimalusega ning on selle võimaluse lihaks saamisel nõus lapse vastu võtma, tema eest armastusega hoolitsema ja ta ĂĽles kasvatama. Abordiprobleemi lahendamine algab meist igaĂĽhe peeglisse vaatamisest, selle vastutuse tajumisest, ning oma valikute ja käitumise suhtes kindlakäeliste otsuste langetamisest.
  • Hoolitse selle eest, et sinu lapsed ja teised lähedased inimesed mõistaksid täielikult inimelu hindamatut väärtust ning kujundaksid oma käitumise, lähtudes lugupidamisest inimelu vastu. Sellele põhinevalt õpeta oma lastele ja teistele noortele inimestele, kuidas abielueelsetele seksuaalsuhetele ei öelda. Teismeliste hoidumine seksuaalsuhetest on mitte ĂĽksi vaimselt, fĂĽĂĽsiliselt ja psĂĽĂĽhiliselt tervislik, vaid kujutab ka ainsat kindlat võimalust hoiduda soovimatust rasedusest.
  • Ava oma sĂĽda last ootavale naisele või tĂĽdrukule. Mõnel juhul võib olla vajalik toetada last kandvat või vastsĂĽndinud lapsega ema rahaliselt; teisel juhul vajatakse lihtsalt emotsionaalset või vaimset tuge — seda, et keegi toetaks ja julgustaks naist olukorras, kus ta seda kõige enam vajab ja sellest puudust tunneb; kolmandal juhul võib osutuda vajalikuks avada sĂĽndimata või vastsĂĽndinud lapse emale oma kodu uksed — pakkuda talle oma katuse all ja pere keskel nii fĂĽĂĽsilist kui vaimset turvatunnet, mõistmist ja toetust. Kui soovid sellist abi osutada, võta Elukultuuri Instituudiga ĂĽhendust.
  • Ava oma kodu „soovimata” lapsele, pakkudes tema vanematele tuge, hakates tema hooldajaks või adopteerides ta. Tasub vaid mõelda, kui paljud inimesed leiavad võimaluse pidada koduloomi ning pĂĽhendada neile suure osa oma ajast, kui saab selgeks, et meie ĂĽhiskonnal on tohutu potentsiaal pakkuda lastele, keda nende vanemad ei soovi, seda, mis on kõige elementaarsem — võimaluse elada, armastada ja olla armastatud. Kui soovid sellist abi osutada, võta Elukultuuri Instituudiga ĂĽhendust.