Eesti Lastevanemate Liidu pöördumine Sotsiaalministeeriumi poole abort.ee asjus

Prindi


Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) toetab faktidel tugineva info paljusust ja erinevate ohtude analüüsimist enne lapsevanemate jaoks oluliste otsuste langetamist, vastav teabekeskkond pakub vajalikku ning faktipõhist lisainfot.


ELVL toetab faktidel tugineva info paljusust ja erinevate ohtude analüüsimist enne lapsevanemate jaoks oluliste otsuste langetamist, vastav teabekeskkond pakub vajalikku ning faktipõhist lisainfot.


Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) peab põhjendamatuks Sotsiaalministeeriumi väiteid, et „portaalis toodud arvamused ei ole tasakaalus, …seda ei saa pidada korrektseks ja mitmekülgseks informeerimiseks, …abort.ee puhul on tegemist pigem abordivastase portaaliga". ELVL leiab, et on Eesti riigi huvides anda vanematele igakülgset faktilist informatsiooni, isegi kui see info räägib abordi võimalikest negatiivsetest kõrvaltoimetest. Sõnavabaduse hulka kuulub ka õigus omada elujaatavat hoiakut, eriti kui seda ei suruta kellelegi vägisi peale. Õigupoolest tundub kentsakas küsidagi, et millega täpsemalt see elujaatus peaks Sotsiaalministeeriumi arvates tasakaalustatud olema? Või sooviti näha “pigem aborti propageerivat portaali?”


ELVL peab portaali olulise lünga täitmiseks senises suhteliselt ühekülgses eestikeelses abordikäsitluses. Peame vajalikuks, et lapsevanematel oleks kasutada võimalikult palju teavet enne nii tähtsate otsuste vaba ja sõltumatut langetamist. Nii nagu ravimite infolehtedel on esile toodud kõik võimalikud ja teadaolevad kõrvalmõjud (isegi kui need on ebameeldivad), on ka abordi juures loomulik, et inimesed oleksid eelnevalt põhjalikult informeeritud ka asja ebamugavamast osast. ELVL toetab kindlalt iga inimese vaba otsustusõigust abordiküsimustes ning riigi sekkumatust perekonnaelu siseasjadesse, kuid oma otsuses saab vaba olla ainult põhjalikult informeeritud inimene. Kui Sotsiaalministeerium leiab, et mõned olulised argumendid on portaalis jäetud käsitlemata, siis tuleks vastavad teemalõigud täpselt osundada ja paluda lisada.


ELVL kutsub Sotsiaalministeeriumi üles tegelema tõsisemalt seksuaaltervise alase teavitustööga, sarnaselt Skandinaaviamaades toimuvaga. Eriti põhjalikku ja läbimõeldud kava vajab teadlikkusele, aususele ja vastutusele tugineva inimeseõpetuse osana süstemaatiline seksuaal- ja tervisekasvatus koolides.


16.04.2008


Liisa Pakosta

 

ELVL eestseisuse liige