Soovil on suured silmad

Prindi


30.04.08 -- Delfis 28.04.08 avaldatud uudise pealkiri teatab: abort.ee loojad teevad portaali ümber. Tõsi, mis tõsi. Kohtumisel sotsiaalministeeriumi rohkearvulise spetsialistkonnaga lubasime lisada eraldi ennetust puudutava osa, ehkki rahastamistaotluses seda polnud mainitud, nii et me näeme seda osaliselt vastutulekuna ministeeriumile. Ühelt poolt on adekvaatne informeerimine abordist juba ise oluline osa ennetustööst, teiselt poolt on meil hea meel portaali sobiva materjaliga täiendada.


Teiseks lubasime tutvustada erinevaid terminoloogilisi "traditsioone" raseduse käsitlemisel, et aidata lugejail orienteeruda vastuoluliste väidete rägastikus. Toome välja erinevused traditsioonilise günekoloogilise, bioloogilise ja juriidilise rasedusekäsitluse vahel. Esimese kohaselt arvestatakse rasedusnädalaid viimase menstruatsiooni esimesest päevast, teise kohaselt algab rasedus eostumisega ja mõningate juriidiliste käsitluste kohaselt (vt. õiguskantsleri vastus) algab rasedus "15. raseduspäeval", st. pärast embrüo pesastumist.


Kolmandaks lubasime põhjalikumalt käsitleda nn. "probleemseid" juhtumeid, kus rasedusega kaasnevad meditsiinilised probleemid kujutavad ohtu naise elule või tervisele või kus tegemist on iseeneslikult surnud embrüo või loote eemaldamisega.


Neljandaks lubasime veel selgemalt esile tuua rasestumisvastased vahendid, mis võivad toimida ka abortiividena. Näiteks kui kellelgi on lugemisoskusega probleeme, siis ta võib mõista, nagu oleks nimetatud kontratseptiivide näol tegemist eksklusiivselt abortiivse toimega vahenditega. Ent nagu me kirjutame, on üldjuhul tegemist vahenditega, millel on lisaks kontratseptiivsele toimele ka abortiivne toime. Abortiivina toimivad need ainult juhul kui nende kontratseptiivne toime ei realiseeru. Ehkki selline selgitus ei saa aidata kaasa lugemisoskuse parandamisele, ei tee paha see asjaolu veel rohkem puust ja punaseks teha.


Viiendaks lubasime ümber formuleerida mõningad lõigud, mis sisaldavad ministeeriumi spetsialistide arvates põhjendamatut hinnangut aborti tegevatele arstidele, ehkki peab tunnistama, et spetsialistid ei osanud põhjendada, miks need hinnangud on põhjendamata.


Ning lõpuks lubasime lisada lingi ministeeriumi seisukohale portaali kohta, mille nad sõnastavad pärast tutvumist portaaliga muudatuste sisseviimise järel.


Nii et tõsi, mitmed lõigud portaalis kuuluvad ümbersõnastamisele ja lisandub ka uut materjali. Teiselt poolt tunnistasid ministeeriumi esindajad, et taotluses oli selgelt väljendatud lähtumist elujaatavast väärtussüsteemist, käsitlust abordist kui tapmisest, neutraalsust oli nimetatud seoses usul põhineva argumentatsiooni vältimisega, ning et nende kriitika ei sisalda viiteid faktivigadele.


Kui laialt "ümbertegemist" oodata sõltub suurel määral sellest, kui suur on kellegi soov tõde vältida.

 

Toomas Vooglaid


PS. Teadmata, kas Eesti Päevaleht on oma 29. aprilli nupus hr Rahuoja sõnu adekvaatselt vahendanud, tuleb siiski märkida, et viimase sõnadena avalikkusele edastatud fraas "Näiteks lubasid nad täpsustada, et kõik rasedusvastased vahendid ei ole tapjad" on eksitav. Nimelt ei ole portaalis kunagi väidetud, et kõik rasedusvastased vahendid on tapjad (või et ükski vaid rasedust vältiv vahend oleks tapja). Nagu ülalpool öeldud, lubasime põhjalikumalt selgitada nende rasestumisvastasteks nimetatud vahendite toimemehhanisme, mis omavad lisaks kontratseptiivsele ka abortiivset toimet.