Portugali arstid alistuvad survele muuta eetikakoodeksit

Prindi


11.07.2008 -- Peale kuudepikkust konflikti on Portugali Arstide Liidu juhtkond alistunud sotsialistliku valitsuse survele muuta abort arstide eetikakoodeksis lubatuks. Nädala alguses toimunud kohtumisel tegi ühenduse rahvuslik täidesaatev komitee ettepaneku muuta koodeksi sõnastust nii, et see inimelu hävitamise hukkamõistmise juures ei täpsustaks, millal elu algab.

Senine koodeks ütleb kindlalt, et “abordi sooritamine kujutab endast sügavat eetilist läbikukkumist”, kuid uus versioon tõmbab sellisele konkreetsusele kriipsu peale ning kinnitab selle asemel, et elu on kõrgeim väärtus, ning peale selle algust on absoluutselt lubamatu seda katkestada. Eemaldades viite abordile ning jättes elu alguse küsimuse iga üksiku arsti enese määratleda, lubab uus koodeks arstidel aborte sooritada.

Siiamaani on Portugali Arstide Liidu president Pedro Nunes seisnud vastu valistuse survele -- kaasaarvatud kohtulike süüdistustega ähvardamisele -- koodeksit muuta. Ometi teatas ta viimase muudatusotsuse järel ajalehele Jornal de Noticias, et aktsepteerib seda täielikult. Kuigi elu lõpu määratlemise osas valitseb täielik üksmeel, väitis ta, et elu alguse kohta sellist ühist seisukohta ei ole, ning “Arstide Liidul ei ole mingit kavatsust seda üheselt määratleda”. Ta lisas: “Ja kui on nii, siis peab iga arst oma eetilise määratluse ise tegema, toetudes teaduslikele tõenditele, arvestades Arstide Liidu soovitust ning eetilisele tervele mõistusele.” Samas ütles ta ka, et otsus ei tohiks põhineda arsti enese eelarvamuslikel hinnangutel.

Nunese väide, et elu algus on siiani lahtine küsimus, on aga ümber lükatud teadlaste ja arstide poolt üle terve maailma. Näiteks andis Ecuadori Günekoloogide Liidu Föderatsioon hiljuti välja deklaratsiooni, milles seisab: “Teadus tõendab meile, et elu algab viljastumisega.” (Vt sellekohast artiklit siit.)

Üks tunnustatumaid USA bioeetikuid, Wesley J. Smith kirjutab: “Bioloogilises mõttes algab inimelu viljastumise protsessi lõpule jõudes. See on bioloogia ja embrüoloogia alustõde. Väited, nagu algaks elu pesastumisel, alles siis, kui süda lööma hakkab, sünni hetkel või hoopis eneseteadvuse tekkimisel, ei ole midagi muud kui teaduse praak ning postmodernistlik hämamine eesmärgiga võita poliitilisi vaidlusi.”

Uus keelekasutus võeti Täidesaatva Komitee poolt ühehäälselt vastu ning pannakse septembris kogu Arstide Liidu liikmeskonna ees hääletusele.

Allikas: LifeSiteNews.com (Matthew Cullinan Hoffman)