Täna on rahvusvaheline alkoholist põhjustatud sünnidefektide teavituspäev

Prindi


09.09.2008 - Alkoholi tarvitamine raseduse ajal on oluliseks rahva tervise probleemiks Euroopas. Märkimisväärne arv naisi terves Euroopas jätkavad alkoholi tarvitamist ka raseduse ajal -- alates 25% Hispaanias kuni 35%-50% Hollandis ja isegi rohkem Suurbritannias ning Iirimaal.

Kokkupuude alkoholiga on sünnidefektide peamine ja ainus 100% ennetatav põhjus. Kahjuks ei ole paljud naised sellest teadlikud, et terve raseduse ajal, ka väikestes kogustes mõjutab alkohol loote arengut ning võib tõsiselt vigastada sündimata last.

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), alkoholist põhjustatud sünnidefektid on üldtermin vigastustele, mis tulenevad rasedusaegsest alkoholi tarvitamise mõjust lootele. FASD-i kõige tõsisemaks probleemiks on kesknärvisüsteemi kahjustus. Kahjustussümptomid ilmnevad  enamasti hilisemas eas madala IQ-na, aeglase arenguna, käitumishäiretena   (hüperaktiivsus, suhtlemisraskus, korrale ja reeglitele allumatus), õpiraskustena (halb mälu, keskendumisvõime ja tähelepanuhäired) ja muuna.

FASD mõjutab umbes 1% Euroopa Liidu elanikest, mis tähendab arvuliselt peaaegu 5 miljonit inimest.

"Fetaalne alkoholisündroom on ennetatavate sünnidefektide juhtivaks põhjuseks lääne tsivilisatsioonis," ütles dr Kieran O'Malley, FASD juhtiv spetsialist Põhja-Iirimaalt. "Tõendid kinnitavad, et ei ole olemas lootele ohutut alkoholi kogust ja seepärast on alkoholist täielik hoidumine soovitatav kogu raseduse ajal."

"Me kutsume kõigi liikmesriikide valitsusi efektiivsemale ennetustööle, mis peaks hõlmama selgeid juhiseid alkoholist hoidumiseks raseduse ajal ning hoiatussilte alkohoolsete jookide pudelitel," ütles Euroopa Alkoholipoliitika Ühenduse Eurocare peasekretär Mariann Skar. "Me kutsume üles andma ka põhjalikku koolitust proffesionaalidele, kes täidavad võtmerolli alkoholikahjude vähendamisel ja ennetamisel."

9. septembrit tähistatakse rahvusvahelise alkoholist põhjustatud sünnidefektide teavituspäevana. Kuupäev sümboliseerib üheksat kuud, mil naised peaksid raseduse ajal alkoholist hoiduma, et hoida oma veel sündimata lapsi.

Vaata lisaks: Fetaalne alkoholisündroom