Õiguskantsler: sündimata inimeste tapmise seadustamine ning nende tapmise riiklik rahastamine ei ole põhiseadusega vastuolus

Prindi


13.01.2009 - Täna laekus õiguskantsler Indrek Tederi vastus 19. septembril Elukultuuri Instituudi, Noorte Konservatiivide ja Lastevanemate Liidu poolt esitatud avaldusele, millega paluti kontrollida abordi riigieelarvelise rahastamise kooskõla Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Kuigi põhiseadus näeb §-s 16 ette, et igaühel on õigus elule ning sätestab §-s 12, et kõik on seaduse ees võrdsed, leidis õiguskantsler Teder, et sündimata inimeste tapmise seadustamine ning igal aastal miljonite kroonidega tuhandete sündimata beebide tapmise riiklik rahastamine ei ole põhiseadusega vastuolus.

Selline seisukoht kontrasteerub eredalt endise õiguskantsleri Allar Jõksi poolt 2002. aastal ametlikus arvamuses väljendatud seisukohaga, et "[k]una loote eluõigus on põhiseaduse poolt kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud". Jõks lisas toona, et "raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuse tekitamise eest."

Samuti märkis Jõks, et "[r]iigi kaitsekohustus ei keela mitte ainult vahetut sekkumist loote eluõigusesse, vaid ka paneb riigile kohustuse loote eluõigust kaitsta," lisades et riiklike sekkumiste osas on nõutav loote eluõiguse samaväärsus sündinud inimese elu kaitsega. 

Kõrvutades Tederi seisukohti Jõksi poolt väljendatuga tuleb välja loogiliselt ja juriidiliselt huvitav järeldus, et põhiseadusega ei ole vastuolus riiklik rahaline toetus nähtustele, mis on põhimõtteliselt põhiseadusega vastuolus.

Peagi lisanduvad portaali õiguskantsleri arvamuse põhjalikumad kommentaarid.

Vaata lisaks:

  • Elukultuuri Instituudi, Noorte Konservatiivide ja Eesti Lastevanemate Liidu avaldus õiguskantslerile abordi riigieelarvelise rahastamise põhiseaduslikkuse kontrollimiseks (pdf), 19.09.2008
  • Elukultuuri Instituudi, Noorte Konservatiivide ja Eesti Lastevanemate Liidu poolt õiguskantslerile esitatud avalduse kaaskiri (pdf), 19.09.2008
  • Õiguskantsler Indrek Tederi lõppvastus Elukultuuri Instituudi, Noorte Konservatiivide ja Eesti Lastevanemate Liidu avaldusele (pdf), 13.01.2009