Slovakkias piiratakse abordiseadust

Prindi


President Ivan Gašparovic allkirjastas teisipäeval seaduseparanduse, millega seatakse Slovakkias sisse kohustuslik abordieelse nõustamise süsteem ja kahe-päevane abordi toimepanemise eelne ooteaeg ning tõstetakse alaealiste abordi vanemliku nõusoleku nõuet 16-eluaastalt 18-le.

Seaduseparandus võeti Slovakkia parlamendi poolt vastu juunis ning jõustub nüüd septembrikuus.

Rahvusvahelised abordiühingud nõudsid (USA-s baseeruva Center for Reproductive Rights eestvedamisel) seaduseparanduse ärajätmist, väites et see on "vastuolus naiste õigusega privaatsusele, füüsilisele puutumatusele, autonoomiale, tervisele ja mitte-diskrimineerimisele".

19 aborti soosiva organisatsiooni ja koostöövõrgustiku esindajate poolt allkirjastatud kirjas Slovakkia riigijuhtidele tsiteeriti Maailma Tervishoiuorganisatsiooni: "Vanemate teavitamise või nende nõusoleku nõuet peetakse takistuseks naiste õigeaegsele pöördumisele arstiabi poole ning see võib juhtida neid iseseisvalt abordi esilekutsumise ning põrandaaluste teenuste juurde."

Mõned päevad enne otsustavat hääletust laekus aga Slovakkia võimudele rahvusvaheliselt enam kui 80 organisatsiooni ja 53 üksikisiku allkirjastatud toetusavaldus, milles märgiti, et "85% uuringutes osalenud naistest väidavad, et abordieelses olukorras anti neile eksitavat teavet või jäeti neid olulise teabeta."

Lisaks rõhutati kirjas, et "on ülimalt oluline meeles pidada, et abort ei ole Euroopa õiguse kohaselt inimõigus ning et riikidel on ainupädevus kehtestada elu ja naiste tervist kaitsvaid seaduseid."

Seaduseparanduse poolt hääletas 87 parlamendisaadikut, samal ajal kui vastuhääli laekus kõigest 7. Slovakkia seaduseparandus jõustub ajal, mil Eesti Vabariigi valitsus kavatseb liikuda otse vastupidises suunas ning alaealiste abordi vanemliku nõusoleku üleüldse kehtivast õigusest kaotada.

Allikas: LifeSiteNews.com