Hooldus

Prindi


Üle kogu maailma avavad kasupered oma koduuksed ja südamed abivajavatele lastele. Hoolduspere eesmärk on anda lapsele võimalus kasvada perekonnas, pakkuda kodusoojust ning tagada lapsele stabiilne ja turvaline elukeskkond. Hoolduspere on sõbralikem lahendus lapsele, kelle vanemad on elus, kuid erinevatel põhjustel võimetud tema eest ise hoolt kandma. Kõige loomulikum on, kui laps, keda tema bioloogilised vanemad kasvatada ei saa, elab sugulaste juures. Nii säilitab laps suurema tõenäosusega perekonda kuuluvuse tunde ning tagasipöördumine bioloogiliste vanemate juurde on sageli lihtsam. Juriidiliselt saavad last hooldavatest sugulastest lapse eestkostjad.


Hoolduspere on sageli ajutiseks lahenduseks, kuni lapsed saavad oma vanemate juurde tagasi pöörduda. Lapse paigutamine hooldusperre ei nõua vanemlikest õigustest loobumist ega kohtulikku menetlust. Ajutiste probleemidega vastutustundlikud vanemad ei pruugi lühiajalist hooldust ka ametlikult vormistada. Vanemad võivad lapse tema paremates huvides paigutada elama sõprade või sugulaste juurde. Mõistagi on väga oluline, et lapse ja vanema(te) vahel säiliks kontakt, et perekonna ühinemine oleks hiljem kergem.


Juriidiliselt on hoolduspere ehk kasupere perekond, kus kasvab laps, kes ei ole sellesse peresse lapsendatud ega eestkostel. Hooldusperekond sõlmib lepingu vallavalitsusega või linnavalitsusega (tavaliselt tehakse 1-aastased perekonnas hooldamise lepingud, mida võib pikendada). Perekonnas hooldaja ei ole lapse seaduslik esindaja, mistõttu tal puudub õigus teha lapse isiklike või varaliste õiguste ja huvide kohta otsuseid, need teeb kohalik omavalitsus. Hooldajaks võib olla ka üksikisik. Hoolduspere lõplik eesmärk on lapse tagasipöördumine bioloogilisse perekonda, kuigi on ka lapsi, kes elavad kasuperes pikemat aega, mõned lapsendatakse ja mõned alustavad iseseisvat elu.


Uuri lähemalt: