Loomulik pereplaneerimine

Prindi


Loomulik pereplaneerimine (LPP) kui meetod põhineb naise teatud kehamärkide nagu emakakaela lima ja basaaltemperatuur jälgimisel ja tõlgendamisel. LPP abil saab teada:


 • millal naine võib rasestuda;
 • millal rasestumine pole võimalik;
 • võimalikest günekoloogilistest probleemidest.

Kuni 1980. aastateni oli LPP praktiseerimine, uurimine ja õpetamine levinud eelkõige katoliku kirikuga seotud ringkondades, kuid tänapäeval on LPP meetod leidnud palju laiemat kõlapinda üle kogu maailma erinevatest rahvustest ja erineva usutunnistusega inimeste hulgas kui usaldusväärne ja ohutu võimalus oma pereelu planeerida. On välja töötatud mitmeid erinevaid LPP filosoofial ja põhimõtetel põhinevaid meetodeid (vt meetodite ülevaade), mille reeglid veidi erinevad. Kui on soov kasutada LPP-d rasedusajastamise vahendina, on oluline üks konkreetne meetod välja valida ja selgeks õppida.


Tihti samastatakse LPP kui rasedusajastamise meetod rütmimeetodiga (nn. „päevade lugemine“). Rütmimeetodil ja LPP-l on aga väga põhimõtteline erinevus. Kui rütmimeetodi puhul ennustatakse eelnevate tsüklite põhjal tulevikus toimuvat, siis LPP puhul jälgitakse jooksvat tsüklit ning vaatluste põhjal tehakse päev-päevalt järeldusi. Rütmimeetod oleks nagu ilma ennustamine nädal või kuu aega ette, samal ajal kui LPP puhul vaatad sa aknast välja ja näed, mis ilm parasjagu on.


Rütmimeetod põhineb matemaatilistel valemitel. Eelnevate kuude põhjal arvutatakse välja, millal järgmises kuus naisel ovulatsioon peaks toimuma. See meetod on ebausaldusväärne nagu igasugune muu ennustamine. Naised ei ole robotid ja kõikumised tsüklite pikkuses võivad olla suured. Isegi väga korrapärase tsükli puhul võib teatud elumuudatuste või stressi tagajärjel järgmises tsüklis ovulatsioon oluliselt varem või hiljem toimuda kui eelnevate tsüklite puhul.


Kuna rütmimeetod on niivõrd ebausaldusväärne, arvavad inimesed, et ühtegi toimivat „loomulikku“ rasedusajastamise meetodit polegi olemas. Rütmimeetod sobib muidugi suurepäraselt näiteks, kuivõrd efektiivsed on kunstlikud rasestumisvastased vahendid võrreldes „loomulike“ rasedusajastamise meetoditega. Sellega tehakse aga karuteene paljudele naistele, kes ei saa või ei taha hormonaalseid või barjäärimeetodeid kasutada. LPP tutvustamine pole loomulikult ühegi ravimifirma huvides, kuna LPP praktiseerimiseks on vajalik vaid leht paberit, pliiats, mõnel puhul ka kraadiklaas ning ühekordne väljaminek raamatu või õppetasu näol.


LPP-d saavad rasedusajastamise meetodina kasutada kõik naised. LPP-d saab kasutada nii pikkade, lühikeste kui ka ebaregulaarsete tsüklite puhul, pärast sünnitust imetamise ajal, menopausi lähenemisel, pärast pikaaegset hormonaaltablettide kasutamist jne. Siit lehelt leiab lühikese ülevaate sellest, mis menstruaaltsükli jooksul naise kehas toimub, kuidas saab jälgida oma keha märke, milliseid erinevaid LPP meetodeid on olemas ning kuivõrd usaldusväärne on LPP rasestumisest hoidumisel teaduslike uuringute põhjal.


LPP eelised:


 • On ohutu tervisele, puuduvad negatiivsed kõrvalmõjud.
 • Väga odav kunstlike meetoditega võrreldes. Kõige suurem kulu on seotud meetodi õppimisega (raamatu ostmine, juhendaja tasu), aga see on ühekordne väljaminek.
 • LPP-d praktiseerivad naised on väga teadlikud oma günekoloogilisest tervisest ja saavad varakult aru, kui on mingi probleem.
 • LPP-d saab kasutada nii rasestumise vältimiseks kui ka rasestumise saavutamiseks. Rasestumise puhul teatakse viljastumise aega paaripäevase täpsusega, mis aitab sünnituskuupäeva paikapanekul.
 • LPP-d saavad kasutada kõik naised kogu oma reproduktiivse ea jooksul.
 • Naised mõistavad oma keha funktsioone, on teadlikumad ning tunnevad end oma kehas paremini.

LPP puudused:


 • Paljud LPP meetodid eeldavad seksuaalsuhetest loobumist viljakal ajal, saavutamaks maksimaalset efektiivsust rasestumisest hoidumisel.
 • Mõned ravimid võivad emakakaela lima muuta, mis takistab õigete järelduste tegemist.
 • LPP ei kaitse sugulisel teel levivate haiguste eest.

Kuivõrd efektiivne on LPP rasestumisest hoidumisel? 2007. aastal avaldati Saksamaal läbi viidud pikaajalise laiapõhjalise uuringu [1] tulemused, kus osales 900 naist alates aastast 1985 ja andmed arvestati rohkem kui 17 000 menstruaaltsükli põhjal. Naised kasutasid rasestumise vältimiseks sümptotermaalset LPP meetodit ehk tegid järeldusi oma viljakuse kohta nii emakakaelalima kui ka basaaltemperatuuri jälgides. Tulemuseks saadi, et 13 tsükli (u. 1 aasta) jooksul keskmiselt:


 • esines 1,8 soovimatut rasestumist 100 naise kohta;
 • 9,2 naist sajast leidis, et meetod ei sobi neile;
 • kui viljakal ajal ei toimunud kaitsmata vahekorda, rasestus vaid 0,6 naist 100-st.

Selle uuringu põhjal on sümptotermaalne LPP meetod oma efektiivsuselt täiesti võrreldav hormonaalsete rasestumisvastaste vahenditega, eeldusel, et reegleid jälgitakse korrektselt ja järjepidevalt.


Billingsi ovulatsioonimeetodi kodulehel on ülevaade üheksast erinevates maades läbiviidud uuringust:


 • rasestumised meetodi õige kasutamise puhul 0% - 2,9% uuringus osalejate koguarvu kohta.
 • rasestumised ebapiisava juhendamise või kasutajapoolse arusaamatuse tõttu 0% - 5,9% uuringus osalejate koguarvu kohta.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et õige kasutamise ja piisava motivatsiooni puhul saab LPP-d väga efektiivselt rasestumise vältimiseks kasutada.üles


Loomuliku pereplaneerimise osa kirjutamisel on kasutatud järgmisi raamatuid:


 • Hal C. Danzer, Barbara Kass-Annese, Natural Birth Control Made Simple. 7 tr., Hunter House, 2003
 • Toni Weschler, Taking Charge of Your Fertility: The Definitive Guide to Natural Birth Control. Collins, 2006
 • Sheila K. Kippley, John F. Kippley, The Art of Natural Family Planning. 4. tr., Couple to Couple League, 1996
[1] Frank-Hermann jt., 2007. „The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study“. Human Reproduction 1-10.

Prindi